Алла Паславська

Коротка біографія

Алла Паславська вивчала германістику у Львівському університеті (Україна), захистила
кандидатську дисертацію на тему експліцитного та імпліцитного заперечення в
німецькій мові (1990), а також докторську дисертацію в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка на тему: “Заперечення та сфери його дії: семантика,
синтактика, прагматика, просодика” (2005). У своїй викладацькій діяльності пройшла
шлях від асистентки, доцентки і професорки кафедри німецької філології (1989–2008)
до завідувачки кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського
національного університету ім. І. Франка (з 2008 р.). Протягом періоду з 15 червня 2022
року по 15 липня 2023 року проходила наукове стажування на кафедрі німецької мови
та порівняльного літературознавства Університету імені Фрідріха Александра Ерланген-
Нюрнберг за підтримки Фонду Volkswagen.
Видавчиня низки німецькомовних антологій: “Була собі Галичина”, “Галичина. З
Великої війни”, “Vivere Memento”, “Львів. Літературний путівник”, “Сестро, одягни
крила” та інших.

Основні напрями діяльності

  • Художній переклад;
  • Міжкультурна комунікація (звукопис та іконічність у ліричних текстах тощо);
  • Мовні універсалії.