Галина Шацька

Коротка біографія

Галина Шацька вивчала германістику в Чернівецькому університеті (Україна)
(1976–1981). Як дипломована германістка розпочала свою професійну кар’єру на посаді
наукової співробітниці відділу стародруків Львівської національної наукової бібліотеки
України імені Василя Стефаника, спеціалізувалася на дослідженні та описі стародруків,
написаних готичним шрифтом (1981–1985 рр.). У своїй педагогічній діяльності пройшла
шлях від шкільної вчительки (1985–1987) до викладачки кафедри німецької філології
факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника в Івано-Франківську (з 1987 р. по теперішній час).
Серед наукових інтересів – мовні контакти, зокрема німецько-українські, про що
свідчить низка публікацій. Членкиня Асоціації українських германістів.

Основні напрями діяльності

  • Сучасна німецька література в дискурсі;
  • Дидактика німецької мови як іноземної для студентів-германістів.