Костянтин Мізін

Коротка біографія

Костянтин Мізін вивчав німецьку мову в Київському національному лінгвістичному
університеті (Україна), захистив кандидатську дисертацію в галузі німецької фразеології
(2004), докторську дисертацію у Київському національному лінгвістичному університеті
з проблем контрастивності в німецькій, англійській, українській та російській мовах
(2012). У своїй академічній кар’єрі пройшов шлях від викладача кафедри іноземних мов
Полтавського національного педагогічного університету (1995–2005 рр.) до доцента
(2005–2013 рр.), а потім професора (з 2013 р.) Кременчуцького національного
університету (Кременчук). З 2016 року – завідувач кафедри іноземної філології,
перекладу та методики навчання у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Основні напрямки діяльності

  • Когнітивна лінгвістика (концепти емоцій);
  • Контрастивна лінгвістика;
  • Переклад;
  • Корпусна лінгвістика.