Людмила Пасик

Коротка біографія

Людмила Пасик вивчала германістику у Волинському національному університеті ім.
Лесі Українки (Україна) та захистила кандидатську дисертацію про дискурсивну
репрезентацію концепту “Partnerwahl” в німецькій мові (2016). Викладацьку діяльність
розпочала у 1999 році на посаді викладача німецької мови на кафедрі німецької
філології Волинського національного університету імені Лесі Українки (Україна), після
чого працювала старшою викладачкою. З 2018 року Людмила Пасик обіймає посаду
доцентки на цій кафедрі. Вона також працює перекладачкою-волонтеркою для
WaldCare GmbH у проєкті “Ukraine Help”.

Основні напрями діяльності

  • Дискурсивні дослідження;
  • Переклад (теорія і практика перекладу, медійний переклад);
  • Література (німецькомовна література Швейцарії);
  • Дидактика німецької мови як іноземної для студентів-германістів;
  • Країнознавство.