Марія Іваницька

Коротка біографія

Марія Іваницька вивчала германістику в Чернівецькому університеті (Україна),
захистила кандидатську дисертацію з семантики та синтаксису німецької мови (1994), а
також докторську дисертацію в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка
з історії українсько-німецького художнього перекладу (2016). У своїй викладацькій
кар’єрі пройшла шлях від асистентки (1994–1997), доцентки кафедри германського,
загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича (1997-2000), до доцентки (2000-2016), завідувачки кафедри
(2016-2021), а згодом професорки (з 2021) Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. З 1 червня 2022 року по 30 березня 2023 року була запрошеною
дослідницею відділення славістики Тюбінгенського університету за фінансової
підтримки Фонду “Вектор”. Марія Іваницька має понад 80 наукових публікацій,
перекладає з німецької мови (Ю. Германн, К. Брандіс, П. Туріні, Ф. Верфель та інші),
активно бере участь у міжнародних проєктах.

Основні напрями діяльності

  • Перекладознавство (соціологія перекладу, особистість перекладача, маніпуляції
    в перекладі, стилістика перекладу тощо);
  • Німецько-українські літературні взаємини;
  • Імагологія та образ Іншого в перекладі.