Олена Бєлозьорова

Коротка біографія

Олена Бєлозьорова вивчала німецьку мову в Харківському університеті (Україна) і
захистила кандидатську дисертацію на тему “Мовленнєвий акт натякання в сучасному
німецькомовному дискурсі” (2007). З 2002 року викладає німецьку мову як іноземну, а
також професійну та технічну німецьку мову в Харківському національному університеті
імені Василя Каразіна, є авторкою кількох підручників для студентів, які вивчають
німецьку мову, та перекладачкою. З 2012 року є науковою керівницею Австрійської
бібліотеки в Харкові, організаторкою книжкових презентацій, читань, виставок,
воркшопів та навчальних семінарів.

Основні напрямки діяльності

  • Мовна прагматика (імплікатури, вербальні табу тощо);
  • Дидактика німецької мови як іноземної;
  • Теорія і практика перекладу.