Олена Материнська

Коротка біографія

Олена Материнська вивчала германістику в Донецькому національному університеті
імені Василя Стуса (Україна), захистила кандидатську дисертацію на тему “Семантика
найменувань частин тіла в англійській, німецькій, українській та російській мовах”
(2005), а також докторську дисертацію в Донецькому національному університеті на
тему “Система меронімів у німецькій та англійській мовах” (2013). У своїй викладацькій
діяльності пройшла шлях від асистентки, а згодом доцентки Донецького національного
університету (2004–2014), доцентки кафедри перекладу, прикладної та загальної
лінгвістики Кіровоградського (нині – Кропивницький) державного педагогічного
університету ім. Володимира Винниченка (2014–2015) до доцентки (2015–2018), а потім
професорки (з 2018 р.) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Олена Материнська – лауреатка премії Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних розробок (2015). Керівниця науково-дослідної групи
кафедри германської філології та перекладу Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, старша наукова співробітниця проєкту Національного фонду
досліджень України “Еколінгвістичні модуси дискурсивного простору України в
європейському полікультурному континуумі” (реєстраційний номер 2020.02/0241)
(2019–2022), відповідальна за акредитацію та фактичну реалізацію аспірантських
програм Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка за
спеціальністю “035 Філологія” та за програми фінансування Інституту. Автор 3
монографій (“Типологія назв частин тіла”/“Typologie der Körperteilbenennungen”,
видавництво Peter Lang, 2012) та понад 115 публікацій в Україні та інших країнах світу.
Проходила наукові стажування за підтримки Німецької служби академічних обмінів
(Літня школа (Німеччина/Франція), 2016; в рамках проєкту Інституційного партнерства в
галузі германістики (Мюнстер, 2009; Бохум, 2018, 2019), Фонду Ганнса Зайделя
(Мюнхен, 2010, 2011).

Основні напрями діяльності

  • Дослідження антропоцентричного представлення та рецепції війни в німецьких
    та українських мас-медіа;
  • Медіаекологія та еколінгвістичний підхід;
  • Дослідження мовної типології, лексичної семантики та міжкультурної
    комунікації;
  • Соціолінгвістика.