Інес Буш-Лауер

Коротка біографія

Інес Буш-Лауер вивчала англійську, російську мови, психологію та педагогіку в Лейпцизькому університеті (1978–1983), отримавши диплом викладача мови для освіти дорослих. У 1986 році вона захистила дисертацію в галузі контрастивної лінгвістики спеціальних текстів/педагогічної психології, а в 2000 році – габілітацію на тему: “ Фахові тести крізь призму контрастного підходу. Лінгвістичний аналіз комунікативних сфер медицини та лінгвістики”. Має великий дослідницький та викладацький досвід у галузі лінгвістики та комунікативних студій, який вона здобула в різних закладах вищої освіти, зокрема в Університеті прикладних наук Магдебург-Штендаль, Лейпцизькому
університеті, Інституті Гердера, Лейпцизькому університеті прикладних наук в сфері
телекомунікацій (HfTL), а також у компаніях (включаючи T-Mobile) та установах (Центр
Карла Дуйсбурга в Кельні) з акцентом на ділову англійську мову, технічну англійську
мову, спеціалізований бізнес-переклад (англійська-німецька/німецька-англійська) та
міжкультурну комунікацію. Заміщувала посади професорки в Інституті германістики
Дрезденського технічного університету, в Інституті Гердера Лейпцизького університету
та в Хемніцького технічного університету, що дозволило їй вдосконалити свій профіль у
галузі німецької мови як іноземної та другої іноземної мови. З 2006 року Інес Буш-
Лауер є професоркою у ділянці фахової англійської мови/комунікації у Західноcаксонському університеті прикладних наук м. Цвікау та очолює напрям мовної
підготовки за професійним спрямуванням. Редакторка серії “Фах, мова і культура” у
видавництві Frank & Timme, членкиня редакційної колегії журналу “Fachsprache. Journal
of Professional and Scientific Communication”, членкиня різних професійних організацій
та рецензентка наукових проєктів.

Основні напрями діяльності

  • Прикладна лінгвістика, зокрема дослідження професійної комунікації;
  • Контрастивна лінгвістика;
  • Німецька як іноземна мова;
  • Дослідження письма та дидактика письма;
  • Дидактика фахових мов та дослідження технічного перекладу.